Nghệ tây

Nghệ tây là một sản phẩm phát triển nhanh chóng với tiềm năng đáng kể ở thị trường trong nước và quốc tế. Tổ chức Nhà sản xuất Nghệ tây đã mua các cơ sở hiện đại; đặt ra các nguyên tắc mới cho tổ chức, đào tạo nhân viên và nông dân thực hiện các chương trình đổi mới.

Ngoài ra, với sự hợp tác của các tổ chức khoa học khác nhau và với sự hỗ trợ đầy đủ của chính quyền địa phương, Tổ chức Nhà sản xuất Nghệ tây đã đặt mục tiêu quan trọng cho việc quảng bá nghệ tây. Các bước quan trọng nhất liên quan đến việc quảng bá sản phẩm với chiến dịch marketing mạnh mẽ, cải thiện bao bì và thông báo cho thị trường địa phương về việc sử dụng nghệ tây. Một viễn cảnh quan trọng là việc tạo ra cơ sở hạ tầng sẽ góp phần vào việc mở rộng trồng thêm các cây thơm trong khu vực, thiết lập triển vọng mới cho các loại cây trồng hữu cơ và sinh lợi.

alt

SẢN PHẨM | BỘT NHỤY HOA NGHỆ TÂY

NHỤY HOA NGHỆ TÂY ĐỎ HỮU CƠSẢN PHẨM | NHỤY HOA NGHỆ TÂY

NGHỆ TÂY ĐỎ HỮU CƠSẢN PHẨM | NHỤY HOA NGHỆ TÂY

NGHỆ TÂY ĐỎ HY LẠPGet your voucher now.
10% offer gift for you!
Would you like to be one of the first to receive exclusive information about the latest collections, offers and events from this online shop? Then just subscribe to our free newsletter now and get a voucher to the offer of 10% for your next purchase in BrokersJeans-Shop.